BreinPlein op De Parade met Leraren met Lef!

breinplein-parade-1De landelijke organisatie Leraren met Lef organiseerde op 23 augustus 2016 de onderwijsbijeenkomst Oei, ik groei! op de Parade in Amsterdam. BreinPlein was hierbij aanwezig. Jelle Jolles gaf met het Centrum Brein & Leren, in een inspirerende setting van theater, plezier en inspiratie, een workshop en een toelichting voor meer dan 100 leerkrachten.

Leraren werden uitgedaagd om met de bouwmaterialen, puzzels en denktaken van BreinPlein aan de slag te gaan. Ze gingen op zoek naar Wally met behulp van passe-partouts en gerichte instructies. In het midden van de zaal werd samengewerkt aan een huis van stokken in een jasje van touw. De uiteinden van de stokken zijn flexibel, zodat de stokken aan elkaar geknoopt kunnen worden.

breinplein-parade-2BreinPlein heeft als doel de nieuwsgierigheid en de verwondering te stimuleren. Het speel- en spelmateriaal met bijbehorende instructies daagt kinderen uit om te exploreren, te proberen en te onderzoeken. Kinderen stellen zich voor hoe ze een ruimtelijk probleem kunnen oplossen. Ze gaan plannen en logisch nadenken. En ze zoeken uit, ontdekken mogelijkheden en oplossingen. Ze denken en redeneren en ze moeten doelen stellen en handelen.

Kortom, BreinPlein heeft als doel het ruimtelijk denken en de executieve functies te stimuleren. Deze functies worden ook wel non-cognitieve vaardigheden genoemd. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor rekenen en taal, maar ook voor wetenschap en techniek.

Voor meer informatie over BreinPlein:

Informatievideo BreinPlein!: Klik hier

BreinPlein! stimuleert kinderen in denken en redeneren: een instructiefilm: Klik hier

Tekst | Jelle Jolles, Marleen van Tetering & Mathilde van Gerwen

Met dank aan: Leren met lef

De neuropsychologische ontwikkeling van de jonge sporter

Voor het digitale vakblad Hockeyvisie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond schrijft prof. Jelle Jolles een serie van drie artikelen over de neuropsychologische ontwikkeling van de jonge sporter. De drie artikelen zijn toegespitst op de hockeysport en zijn van toepassing op de ontwikkeling van álle sporttalent. Het eerste artikel is reeds verschenen op 22 juli. Lees er hier meer over of klik hier voor het artikel.

Film 2: BreinPlein! stimuleert kinderen in denken en redeneren: een instructiefilm

BreinPlein1 BreinPlein! is een set speel en leermaterialen voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Het is bruikbaar voor het prikkelen van de nieuwsgierigheid en vaardigheden op het gebied van ruimtelijk denken en redeneren. In een nieuw instructiefilmpje, uitgebracht op 29 juni 2016, worden voorbeelden gegeven van het materiaal en van de manier waarop kinderen ermee kunnen werken. Het Centrum Brein & Leren Amsterdam heeft voor BreinPlein! nieuw materiaal ontwikkeld. Maar ook gaat het om bestaand materiaal dat vrij beschikbaar is en via internet kan worden aangeschaft bij leveranciers. Al het materiaal is voorzien van nieuwe instructies en tips. Doel van BreinPlein is om neurocognitieve vaardigheden te stimuleren EN om plezier te beleven aan deze denk- en knutselmaterialen ‘Hee, juf, dit is net zo leuk als spelen!’ Het gaat bij het leermateriaal om bouwen, om denk-taken en om puzzels. Om het instructiefilmpje van BreinPlein te zien, klik hier. Op de website hersenenenleren.nl is meer informatie over BreinPlein! te vinden, klik hier. Rond 20 augustus 2016 zullen achtergronden en kern-instructies via deze website vrij ter beschikking worden gesteld.

>> Lees het hele artikel

Hoeveel prikkels kan een baby van zes maanden hebben?

TrouwDeOpVoedvraagBabyPrikkelsIn de Column ‘De Opvoedvraag’ in de Trouw van 29 juni wordt de vraag gesteld: ‘Hoeveel prikkels kan een baby van zes maanden eigenlijk hebben?’ Deze vraag is gesteld door een moeder van een 6 maanden oude baby. Journaliste Maaike Bezemer heeft deze vraag o.a. aan prof. Jelle Jolles voorgelegd. Volgens Jolles hebben ook baby’s belang bij een intensieve interactie met hun omgeving (vooral moeder). Voor warmte maar ook zintuigelijke en cognitieve ontwikkeling. Baby’s en kinderen worden in het algemeen te weinig gestimuleerd. Voor een ontwikkelende baby, peuter of kleuter is het essentieel dat er veel en zinvolle prikkels binnenkomen. Elk kind is in aanleg een nieuwsgierig kind. Lees de column hier.

De tiener, studiesucces en jongens-meisjes verschillen

In het aprilnummer van vakblad Profiel verscheen het artikel van Jelle Jolles over de neuropsychologische ontwikkeling van adolescenten in relatie tot studiesucces en de verschillen hierbij tussen jongens en meisjes. Dit artikel is nu ook te raadplegen op Didactief Online. Lees hier de blog van Jelle Jolles of klik hier voor het artikel.

In november 2016 verschijnt het nieuwe boek van Jelle Jolles: ‘Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving’

Het tienerbrein bespreekt de dertig neuropsychologische inzichten die iedere volwassene zou moeten hebben om een tiener te begrijpen en hem of haar zich te laten ontplooien. Aan de orde komen de hersenfuncties, cognitief functioneren, sociaal gedrag en slaap. Ook gaat het boek in op de verschillen tussen jongens en meisjes, hoe zij kiezen, plannen en beslissen. Klik hier voor meer informatie.

Het tienerbrein. 
Over de adolescent tussen biologie en omgeving
Jelle Jolles

Verschijningsdatumnovember 2016

Auteur: Jelle Jolles, hoogleraar Neuropsychologie VU, Amsterdam

UitgeverAUP, Amsterdam University Press
ISBN: 
9789462983984

De tiener, diens brein en ontplooiing: verslag van een workshop

Schermafbeelding 2016-05-06 om 16.35.27

Op 4 april 2016 gaf Jelle Jolles een workshop over de tiener en diens brein aan docenten van de vijf gymnasia in Amsterdam. De workshop was onderdeel van een studiedag. Het doel was om docenten en schoolleiders inzichten te geven over de ontwikkeling van neuropsychologische vaardigheden van de tiener. Zijn hoop en verwachting is dat docenten dergelijke kennis en inzichten kunnen gebruiken om de tiener te ondersteunen in diens persoonlijke groei en ontplooiing en daarmee leerprestaties en studiemotivatie te verbeteren.

Er is een hand-out van zijn workshop; deze bevat deze een deel van het gebruikte beeldmateriaal (vanwege vanwege copyright kwesties).

De handout is te downloaden: hier

Gevraagd: administratieve ondersteuning voor onderwijsinnovatieproject

Wij zoeken administratieve ondersteuning voor ons onderwijs-innovatieproject ‘BreinPlein!’. ‘BreinPlein!’ is ontwikkeld door Centrum Brein & Leren Amsterdam voor toepassing op basisscholen. Er is neurocognitief leer- en speelmateriaal ontwikkeld voor gebruik in de klas. Het is toegepast binnen een tiental basisscholen en het wordt wetenschappelijk geëvalueerd. Momenteel verwerken we de gegevens, en daarvoor is administratieve ondersteuning nodig.

Per direct heeft het Centrum Brein & Leren deze vacature beschikbaar. Je werkt als onderzoeksassistent in ons multidisciplinair team. Tijdsomvang is minimaal 2 dagen per week, max. 4 dagen. Duur van de aanstelling is vooralsnog max. 6 weken. Je zult met name verantwoordelijk zijn voor data-invoer van de studie ‘BreinPlein!’ en daarnaast wat andere administratieve taken vervullen. Die taken hebben te maken met het literatuur-archief en publicaties voor de onderwijspraktijk.

Wij bieden een inspirerende werkomgeving waarin je goede begeleiding krijgt. Jij bent proactief, flexibel, open en zelfstandig. Bij voorkeur heb je al enig ervaring opgedaan met onderzoek en dataverwerking. Salarisindicatie: het salaris wordt nader overeengekomen aan de hand van je eerdere ervaring.

Denk jij dat je met jouw achtergrond een bijdrage kunt leveren aan ons centrum? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar j.jolles@vu.nl. Je kunt reageren tot en met woensdag 11 mei. Voor nadere informatie over BreinPlein! klik hier. Voor nadere informatie over de vacature mail naar: j.jolles@vu.nl of m.m.a.vangerwen@vu.nl.

Met een groet,

Prof. Jelle Jolles
Centrum Brein & Leren Amsterdam
www.hersenenenleren.nl, www.jellejolles.nl

« Eerdere artikelen